CEA MAI BUNĂ EXPERIENȚĂ ȘI NOILE TEHNOLOGII ÎN CROPURI DE RAPE ȘI ALBĂ

WeTrade este una dintre cele mai mari companii furnizoare de semințe de plante tehnice, de mijloace de protecție a plantelor și de tehnică agricolă pe piața locală. Compania oferă și consultanță agronomică în cadrul conferințelor, dar și a evenimentelor practice, organizate anual, pe câmp. Scopul acțiunilor este demonstrarea eficacității produselor pe care le propune. Recent, Compania a organizat un astfel de eveniment la Bălți. Tematica seminarului a fost culturile de rapiță și de grâu de toamnă. Producătorii au fost familiarizați cu varietatea de hibrizi, cu modul de manifestare şi adaptare la condițiile pedoclimatice al acestora și secretele tehnologiei de cultivare a rapiței.

Share this post