Recoltarea platformei DEMO Hibrizii de porumb WT

Hibrizii de porumb WT

r. Râșcani, s. Grinăuți, GT Morogai Gheorghe

Pe data de 28 septembrie a fost recoltată platforma demonstrativă cu hibrizii de porumb WT, care sunt de origine din Serbia, de la Institutului Pentru Porumb Zemun Polje.

TEHNOLOGIA

Premergător a fost grâul de toamnă după care s-a efectuat arătura cu nivelare. În primăvară până la semănat s-a efectuat cultivația de întreținere cu încorporarea în sol a 100 kg/ha de selitră amoniacală și 5 l/ha GROUNDFIX (îngrășământ microbiologic). Semințele au fost tratate exclusiv cu preparate microbiologice:

MICOFRIEND (preparat formator de micoriză)
ORGANIC BALANCE (stimulator de creștere)
FITOTSYD (biofungicid )
Semănatul s-a efectuat la data de 12 aprilie. Toți hibrizii semănați au avut o germinație bună, din start au manifestat o energie sporită de creștere. Pe vegetație conform tehnologiei din gospodărie s-a efectuat prelucrarea contra buruienilor și fertilizarea foliară cu Zn.

Rezultatele nu au fost cele așteptate, dar bune pentru acest an secetos. Recoltele obținute sunt în dependență de hibrid de la 4 la 5 t/ha.

Share this post