Alexandr Tatarciuc: «Scopul primordial este obţinerea roadei bogate și menţinerea fertilităţii solului în RM»

Pandemia și seceta de anul trecut au dat peste cap planurile agricultorilor, care caută cele mai bune soluţii în 2021 pentru a redresa situaţia creată în domeniul agricol din ţara noastră. Ce posibilităţi există și care este rolul furnizorilor de inputuri – seminţe și roduse de uz fitosanitar în procesul de revigorare a agriculturii, am discutat cu directorul companiei ”WeTrade”, Alexandru Tatarciuc.

Cum credeţi, există o speranţă ca în 2021 să se îmbunătăţească situaţia agriculturii din Republica Moldova, după un sezon agricol ”catastrofal”, dacă îl putem numi așa?

Aș vrea să menţionez că în anul 2018, când am avut o deplasare în Israel, datorită programului realizat de furnizorul nostru, compania ADAMA, un agricultor de acolo a fost întrebat ce culturi va cultiva și acesta a răspuns că va decide în funcţie de nivelul apei din sol. Noi, din păcate trebuie să recunoaștem că la fel depindem la începutul anului, de nivelul umidităţii din sol și că trebuie să analizăm atent rezervele de apă și să ţinem cont de prognozele umidităţii.De regulă, din experienţa noastră, cunoaștem că nu pot fidoi ani consecutiv la fel de răi. Din ciclul de 5 ani, de obicei un an este foarte bun, unul relativ bun, unul rău și doi ani sunt medii. După anul trecut care a fost destul de rău, sper că anul acesta și cel viitor vor fi medii, iar 2023 să fie unul foarte bun. Depunem eforturi mari ca să ajutăm fermierii din Moldova să obţină recolte mai bune, respectând cu stricteţe principiile activităţii agricole, axate în primul rând pe conservarea resurselor naturale, în special a fertilităţii solului.

Ce poate oferi compania WeTrade agricultorilor moldoveni ca speranţele lor să devină realitate?

Compania WeTrade este deja 14 ani pe piaţă, putem asigura clienţilor noștri o gamă variată de seminţe calitative de culturi agricole, cât și substanţe nutritive necesare. Ne dorim să deţinem întâietatea atunci când este vorba de eficienţa proceselor de producţie în agricultură, prin introducerea de tehnologii avansate pentru cultivarea culturilor, care permit partenerilor noștri să obţină recolte bogate, asigurând în același timp o atitudine prudentă faţă de sol și de mediu. Am stabilit acest obiectiv cu 4 ani în urmă, la primul simpozion în agricultură pe care l-am organizat atunci. Este o problemă majoră pe care trebuie să o rezolvăm strategic pentru a obţine anual roade bogate în pofida condiţiilor climaterice.Noi trebuie să ţinem cont de schimbarea climei și să ne adaptăm la aceasta folosind corespunzător resursele naturale.

Pe care tehnologii ar trebui, în opinia companiei WeTrade, să se focuseze mai mult fermierii din Moldova în 2021?

Compania noastră a obţinut o bogată experienţă pe care suntem bucuroși să o împărtășim cu clienţii noștri fideli și avem satisfacţia să ne dezvoltăm împreună, an de an. Noi ne dorim să formăm o obișnuinţă în rândurile agricultorilor ca ei să atragă atenţia tot mai mult pe conservarea resurselor naturale, în special a fertilităţii solului și renunţarea treptată la utilizarea exagerată a îngrășămintelor. Planificăm în acest an să organizăm multe loturi experementale pe baza gospodariei ”Organic Land” de circa 800 ha în satul Iliciovca, raionul Florești, unde vom face o gospodărie, cu utilizarea celor mai noi tehnologii WeTrade, în special pentru culturile de râu și orz. Nu poţi recomanda altor fermieri ceva pe care nu ai garanţia sută la sută că funcţionează. Vom aplica produse complexe, prevăzute pentru a vom aplica produse complexe care au menirea să protejeze culturile și să asigure dezvoltarea potenţialului lor biologic, vom crea toate condiţiile necesare să obţinem recolta dorită și neapărat vom anunţa aceste rezultate. Preconizăm să invităm neapărat și pe partenerii noștri de la compania Agro Profi SRL, care au soluţii eficiente în agricultură când este vorba de utilaj agricol. Vor avea oportunitatea să demonstreze cea mai performantă tehnică agricolă utilizată eficient pe câmpurile de la Iliciovca. Dar aș vrea să menţionez că o atenţie deosebită totuși acordăm tehnologiilor de conservare.și utilizare raţională a umidităţii din sol. Clienţii noștri care au implementat deja tehnologia Mini-Till au înţeles că este o mare diferenţă și au obţinut astfel creşterea productivităţii culturilor agricole şi a competitivităţii afecerilor sale.

Specialiștii susţin că într-adevăr pentru obţinerea unei roade bogate, un rol mare îl juca umiditatea solului și aceasta, în mare parte, se datorează precipitaţiilor din perioada de toamnă- iarnă. Dar pe lângă apă, este necesară și alimentarea stabilă a culturilor agricole, ce recomandări aveţi în această direcţie?

Un alt element promovat de noi în ultimul timp, sunt îngrășămintele lichide în detrimentul celor granulate. Din experienţa anilor secetoși, am observat că granulele sunt mai puţin eficiente decât îngrășămintele aflate în faza lichidă. În general am ajuns la concluzia că nu are sens să fie îngrașat solul în întregime, dar numai porţiunile unde sunt cultivate culturile agricole. Din acest motiv, ceea ce vom recomanda agricultorilor pe viitor va fi să opteze pentru prelucrarea solului în fâșii – Strip-Till. Acest lucru înseamnă rânduri prelucrate cu anumit spatiu, cu un anumit spaţiu necesar între ele, în funcţie de tehnica agricolă utilizată pentru a distribui seminţele și îngrășămintele. Este o tehnologie pe care trebuie să o folosim atent cu implicarea tehnicii agricole corespunzătoare. De asemenea, suntem prudenţi când este vorba și de seminţele utilizate, de produsele de uz fitosanitar de preparatele microbiologice. Noi am optat pentru seminţele NPZ-Lembke, ”Saaten Union ”, ”Euralis” și ”Nuseed”, — selecţii care fac seminţe calitative și au hibrizii noi, performanţi, toleranţi la condiţiile cliamterice dure și la principalile boli larg răspîndite. Hibrizii propuși de noi, demonstrează calitatea înaltă a seminţelor oferite, clienţii noștri au observat acest lucru, dar contează mult și tipul semănătoarelor, care vor fi folosite în lanţul tehnologic. De exemplu, semănătoarea Tempo, produsă de compania suedeză Vaderstad AB, necesită seminţe calitative, bine calibrate, care ulterior pot să garanteze o recoltă bogată. În domeniul protecţii plantelor nu vedem rostul ca clienţii noștri să achite în plus pentru un anumit brand, deoarece avem garanţia eficienţei producătorilor europeni, precum ”ADAMA”, ”Nufarm”, ”Fader Alliance” ș.a. Noi am început să lucrăm și cu compania ”BTU Centr”. Promovăm pro produsele lor microbiogice și suntem mulţumiţi de această colaborare.Preţurile noastre sunt competitive, dar cum se zice, cel zgârcit plătește dublu, din acest motiv ţin să explic că produsele noastre sunt foarte calitative, atent selecţionate și prin urmare au un preţ corespunzător. Iar în ceea ce privește tendinţa și evoluţia globalăa preţurilor la producţia agricolă, consider că acestea nu vor fi mai mici decât în 2019.

Cu siguranţă compania WeTrade a pregătit anumite produse noi pe care le oferă fermierilor în 2021. Care sunt acestea?

În acest an, am venit cu o noutate pe piaţa agricolă din Moldova, oferim două produse remarcabile, oferite de compania AgroTech din SUA. Primul este NutriCharge, un polimer biodegradabil care prelungește acţiunile îngrășămintelor minerale fosforice în sol, îmbunătăţind semnificativ rezervele și productivitatea fosforului pe întreg sezonul agricol. Iar al doilea, este NStriker, utilizat ca inhibitor al procesului de nitrificare, pentru a preveni pierderile de azot datorate spălării și denitrificării. Aceste două preparate sunt compatibile atât cu îngrășămintele lichide, cât și cu cele granulate, și garantează un randament sporit cu 15-20 %. Această soluţie va fi recomandată pentru agricultorii care vor să obţină rezultate bune în prezent, nu peste câţiva ani. Una din proprietăţile importante a acestor produse este că ele nu afectează fertilitatea solului. Pentru noi, este important să păstrăm fertil solul din Republica Moldova. Încercăm să fim prieteni cu agricultorii din ţara noastră, să îi îndrumăm individual pe fiecare în parte și chiar să le recomandăm acele soluţii pe care iniţial nu le-ar fi acceptat din simplul motiv că nu erau corect informaţi.

_____

Compania ”WeTrade” S.R.L. și-a început activitatea ca distribuitor de seminţe, produse de uz fitosanitar și fertilizanţi, în 2007. Treptat, datorită unei echipe bine conturată, axată pe îmbunătăţirea eficienţei proceselor de producţie în agricultură, prin introducerea de tehnologii avansate pentru cultivarea culturilor, care garantează recolte bogate, asigurând în același timp o atitudine prudentă faţă de sol și mediu, WeTrade SRL a devenit una dintre cele mai sigure și dezvoltate companii, care oferă unset complex de soluţii în agricultură pe piaţa Moldovei. În prezent, compania „WeTrade” S.R.L. cooperează activ cu peste 680 de întreprinderi agricole, asigurând agricultorii din Republica Moldova, cu tehnologii pentru cultivarea culturilor tradiţionale pentru Moldova, (rapiţa, grîu, porumb, sfeclă de zahăr, soia și floarea soarelui) și culturilor de nișă (sorg, floarea soarelui pentru consum, etc). Pentru fiecare cultură, WeTrade SRL oferă o tehnologie complexă, a cărei eficienţă se bazează pe mulţi ani de experienţă și își pune amprenta pe rezultatele remarcabile obţinute de clienţii săi.

Agroexpert

Share this post